QUE SOMOS COMO ASOCIACIONASSOCIACIÓ DE DONES INTERVINGUDES DE MAMA.
Fundada en 1995,por un grupo de mujeres valientes que hicieron posible que siguiera adelante,PILAR VICENTE,MARIA JESUS ANAYA,SILVIA SOLE entre otras,actualmente su presidenta es DIGNA DE TORRES
Somos una Asociación formada por mujeres,que hemos padecido un cáncer de mama y nos constituimos como entidad para contribuir a ayudar a otras mujeres que se encuentran en esta situación.Conscientes que hay experiencias que nada mas se pueden compartir con quien ya las han vivido,nuestra voluntad és la de aportar un punto de información y ofrecer soporte y rehabilitación a las afectadas.Los objetivos de ADIMA se centran en ayudar a las mujeres afectadas y a sus familiares mas directo,a superar problemas cotidianos para mejorar su calidad de vida.Dejando a parte el campo estrictamente médico,queremos potenciar otras actividades lúdicas,culturales y sociales.


sábado, 19 de octubre de 2013

DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA

Manifest, 2013
Un any més, la nostra Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) i les 39 associacions de dones que en ella s’integren, vinculem el 19 d’octubre al DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA.
Defensem que el sistema públic de salut promogui els programes de detecció i que siguin d’accés gratuït, continuats en el temps, estiguin dotats dels recursos necessaris, es desenvolupin amb controls de qualitat i per personal format i se n’avaluïn els resultats, incloent els índexs de participació. El nostre objectiu és conscienciar les dones i incentivar que participin a les campanyes de detecció precoç.
Seguim defensant un veritable Pacte per la defensa, la sostenibilitat, la cohesió, la suficiència, el finançament present i futur i la qualitat del Sistema Nacional de Salut, amb la participació i el compromís de les diferents administracions sanitàries, els grups parlamentaris i tots els actors implicats, des dels professionals als pacients i usuaris de la sanitat.
Defensem una sanitat pública, universal i gratuïta, sustentada econòmicament en la progressió dels impostos i en la solidaritat, i com a instrument actiu de cohesió social i d’igualtat.
El Sistema Nacional de Salut és únic i exigeix lleialtat i coresponsabilitat de totes les administracions sanitàries. La Cartera de Serveis del Sistema ha de ser homogènia com a element d’equitat i justícia. Qualsevol modificació o reforma d’aquesta Cartes de Serveis s’ha de fer amb consens tècnic i polític, i escoltant els professionals de la sanitat i als pacients. No és acceptable que hi hagi diferències en els serveis i les prestacions pel fet casual de la residència.
Coincidim amb els que defensen una informació objectiva, veraç, completa, comprensible i específica com un dret del pacient i com la fórmula adequada per afavorir la millor relació en un pla d’igualtat entre un pacient actiu el metge.
Defensem la investigació com la garantia per avançar en els millors mètodes de diagnòstic d’una malaltia i els més fiables, ja que la detecció precoç és fonamental per desenvolupar les pràctiques mèdiques i les teràpies menys agressives, més innovadores i més eficaces, per disposar dels medicaments contrastats com a més adequats i útils, i per avançar en la correcció dels efectes adversos de la malaltia.
No compartim la fórmula d’utilitzar “alternatives terapèutiques equivalents”. El que defensem és la prescripció dels fàrmacs més adequats per a cada pacient. Això forma part de la medicina personalitzada.
El càncer de mama, té un cost socioeconòmic. En som conscients. Però la major supervivència al càncer s’obté aplicant innovació i nous coneixements.
Sentim la crisi perquè som ciutadanes i usuàries de la sanitat, però la vida i la salut no s’han de sotmetre a purs ajustos pressupostaris. Els resultats econòmics no es poden posar per davant dels beneficis per als pacients. La qualitat dels diagnòstics, de les diferents teràpies i dels tractaments no pot ser negociable.
Insistim en el nostre dret a una segona opinió, a la seguretat del pacient com a expressió de qualitat del sistema, al reconeixement d’una visió integral del pacient, a l’atenció als problemes laborals, a l’assistència psicosocial, a una gestió eficaç de les llistes d’espera, a la rehabilitació física, a l’atenció a les cures pal·liatives per a pacients en estadis avançats, a l’avaluació dels riscos de dones susceptibles de presentar síndrome hereditària de càncer i a l’atenció particular a dones joves a qui se’ls detecta una càncer de mama.
Reiterem la necessitat urgent que hi hagi registres poblacionals homogenis i actualitzats de càncer.
Perquè cada dona és una història ......
Adquirim el compromís de canviar actituds socials, culturals i polítiques per fer front al càncer de mama.

www.grupagata.org
C. Tuset, 32 -7è 4a
08006 Barcelona                                                                                            Barcelona, 19 d’octubre de 2013

ADIMA

ADIMA