QUE SOMOS COMO ASOCIACION



ASSOCIACIÓ DE DONES INTERVINGUDES DE MAMA.
Fundada en 1995,por un grupo de mujeres valientes que hicieron posible que siguiera adelante,PILAR VICENTE,MARIA JESUS ANAYA,SILVIA SOLE entre otras,actualmente su presidenta es DIGNA DE TORRES
Somos una Asociación formada por mujeres,que hemos padecido un cáncer de mama y nos constituimos como entidad para contribuir a ayudar a otras mujeres que se encuentran en esta situación.Conscientes que hay experiencias que nada mas se pueden compartir con quien ya las han vivido,nuestra voluntad és la de aportar un punto de información y ofrecer soporte y rehabilitación a las afectadas.Los objetivos de ADIMA se centran en ayudar a las mujeres afectadas y a sus familiares mas directo,a superar problemas cotidianos para mejorar su calidad de vida.Dejando a parte el campo estrictamente médico,queremos potenciar otras actividades lúdicas,culturales y sociales.


lunes, 16 de octubre de 2017

Fin de semana en Boí



Una vez más hemos elegido este balneario para pasar un fin de semana relajados y aprovechando a tope cada momento de estos dos días.

A mi solo me queda poner las fotos que me han mandado y sentir no haber estado yo en esos preciosos parajes.
























Después de un día muy aprovechado un rato de música y baile esta muy bien.
























Los paisajes preciosos y con una vegetación muy frondosa
















Y ya preparados para la vuelta









viernes, 13 de octubre de 2017

Dia internacional del Cáncer de Mama

19 de Octubre 2017






M A N I F E S T 2016

DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) i les 41 associacions que en formen part, assenyalem el 19 d’octubre com el Dia Internacional del Càncer de Mama.

És un bon moment per a reiterar el nostre compromís amb un Sistema Nacional de Salut de gestió pública que ofereixi una atenció integral, personalitzada, multidisciplinària i de qualitat, d’accés universal i gratuïta i finançat amb els impostos.


Estem convençudes que la solidaritat, la resolució de les desigualtats sanitàries i el treball a favor de l’equitat, haurien de representar la línia estratègica del conjunt de les administracions sanitàries que gestionen el Sistema Nacional de Salut, garantint una cartera de serveis única i comuna, amb independència de l’administració gestora, perquè tots els pacients tinguin les mateixes prestacions i serveis amb independència del lloc de residència.

Només la coordinació i el compromís de les administracions sanitàries responsables del Sistema Nacional de Salud, farà possible eliminar qualsevol desigualtat territorial que es pogués detectar en l’accés als millors diagnòstics, a les teràpies més innovadores i als fàrmacs més eficaços. La igualtat i la no discriminació territorial, han de ser objectius a aconseguir plenament.

Recolzem la investigació, la innovació, els assajos clínics i la participació dels pacients en els mateixos. Defensem els programes de detecció precoç i mantenim el compromís d’incentivar la participació de les dones en les campanyes de detecció precoç, promogudes i gestionades pel sistema públic de salut.

Com a ciutadanes i com a pacients, creiem que el nostre Sistema Nacional de Salut ha d’incorporar reformes per a adaptar-se a les noves necessitats i respondre amb encert a les noves realitats socials, però afirmem que no es necessita un canvi de Sistema.


Aquests canvis, també han de ser útils per respondre millor a les demandes sanitàries de les dones, tenint en compte les seves necessitats clíniques i tenint una especial atenció amb les persones amb metàstasis. Cal que els sistemes públics de salut, siguin sensibles a les realitats específiques de les dones i contribueixin a una millora del seu benestar i de la seva qualitat de vida.

No ens fan por els debats, sabem que els avenços i les innovacions en la sanitat, tenen, en ocasions, un cost elevat, però no volem que aquests debats, d’altra banda necessaris, serveixin d’excusa per a què el pacient no rebi els millors tractaments possibles o que els debats s’usin per menystenir el valor i el prestigi de la nostra sanitat pública.


La salut de les persones pot tenir un preu, però per sobre de tot, la salut un valor. La salut no és una simple dada pressupostària.




Ens importa i ens interessa que es desenvolupin estratègies buscant una millor eficiència en la gestió sanitària, sense oblidar que en aquesta recerca, l’objectiu final és millorar la salut de les persones. Assenyalem el nostre interès en fomentar, també en el sistema sanitari, una cultura compartida de la qualitat i del prestigi.

Ens preocupa que per ajustar els comptes públics, les retallades de la despesa pública afectin de manera important al finançament dels diferents capítols de la sanitat.

La nostra sanitat pública conserva prestigi i confiança entre usuaris i pacients. Si aquests valors es deterioren, assistirem a una crisi de dret bàsic, com és el dret a la salut.

Sense ànim d’interferir en temes aliens a les nostres competències, pensem que, potser fora bo, debatre i reflexionar sobre la utilitat de dotar d’un caràcter finalista les partides pressupostàries destinades al finançament de la sanitat pública. El nostre Sistema Nacional de Salut, necessita corregir les diferències en el finançament.

Mantenim el compromís d’avançar per disposar de pacients actius, informats, empoderats i autònoms, capaços de prendre decisions que afectin la seva salut, disposant per això d’una informació objectiva, verídica, completa i comprensible.

Des de la nostra Federació, com a part integrant del moviment associatiu de pacients, tenim com a objectiu ser reconeguts com a agents socials en el disseny i implementació de les polítiques sanitàries.


Reiterem la reivindicació d’una atenció específica per aquelles dones on es manifesti la relació entre fertilitat, maternitat i càncer de mama. I reivindiquem l’avaluació dels riscos de presentar síndrome hereditari de càncer.

Seguim sense entendre per què no existeixen en totes les Comunitats Autònomes, registres homogenis i actualitzats de tumors.

En l’àmbit oncològic, insistim en l’atenció als problemes laborals; a l’assistència psicosocial; a una millor gestió de les llistes d’espera; a la rehabilitació física; a les cures pal·liatives i als efectes dels símptomes de cronicitat.

Com hem manifestat sempre, la nostra Federació, mostra la seva voluntat de col·laborar per aconseguir un veritable Pacte d’Estat en defensa de la sanitat pública, un pacte en el que participin les administracions sanitàries, els grups polítics amb representació parlamentària i tots els actors implicats, inclòs el moviment associatiu de pacients.


Les dones amb càncer de mama, com a ciutadanes conscients, volem una societat dinàmica on ningú sigui exclòs; formada per homes i dones iguals que s’esforcin per compartir un futur millor; una societat més activa, cohesionada i justa, que recolzi iniciatives generadores d’igualtat, ge

ADIMA

ADIMA